Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Jesteś tutaj: Strona główna / Newsy / Wakacyjny numer wędruje do prenumeratorów
Standardowa wielkoœć tekstu Powiększ tekst Powiększ tekst

Wakacyjny numer wędruje do prenumeratorów

Wakacyjny numer naszego kwartalnika jest do Państwa dyspozycji, a w nim kilka artykułów, które powinny zaciekawić każdego czytelnika związanego z branżą ochrony przeciwpożarowej.
Na początek dwa artykuły dotyczące zachowania konstrukcji obiektów budowlanych w warunkach pożaru: „Ocena odporności ogniowej – historia i perspektywy” – oparty na badaniach ogniowych elementów budowlanych i „Szacowanie ryzyka utraty nośności konstrukcji obiektu” – prezentujący podejście inżynierskie w odniesieniu do stalowych hal przemysłowych. W pierwszym z nich przedstawiono rys historyczny badań ogniowych, ograniczenia związanej z nimi oceny odporności ogniowej oraz najnowsze podejście projektowe, uwzględniające pożary przemieszczające się. 
W artykule „Warunki ewakuacji z tymczasowych obiektów konferencyjnych” zaprezentowane zostały wyzwania związane z zapewnieniem bezpiecznej ewakuacji ludzi podczas światowej konferencji ONZ COP24 zorganizowanej w Katowicach w grudniu 2018 r. – i zastosowane rozwiązania.
W dziale „Zapobieganie pożarom i awariom” polecamy artykuł związany z gospodarką odpadami i problemem częstych związanych z nią pożarów. Składowiska odpadów komunalnych to duże ilości bardzo różnorodnych materiałów palnych występujących na niewielkim obszarze, których deponowanie oznacza nie tylko utratę cennych zasobów, ale i duże obciążenie dla środowiska. 
W dziale „Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej” prezentujemy ostatnie zmiany w wytycznych CNBOP-PIB „Systemy oddymiania klatek schodowych”, układy pomiarowe w pompowniach przeciwpożarowych oraz artykuł poświęcony klapom przeciwpożarowym do wielostrefowej wentylacji pożarowej w szachtach, stanowiący nawiązanie do tekstu zamieszczonego w OP 4/18. 
„Pożary wysokościowców w ocenie FM Global” to punkt widzenia utworzonego blisko 200 lat temu w USA towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, aktywnie działającego w różnych miejscach świata na rzecz ustanowienia rozsądnych wymagań zakazujących stosowania materiałów palnych tam, gdzie nie mają one właściwości odpowiednich do warunków ich użytkowania – i jednocześnie upowszechnienia stosowania tryskaczy. Przepis na tragiczny pożar budynku istnieje już od lat i wiele zdarzeń wciąż go potwierdza. 
W numerze również ciekawa relacja z konferencji zorganizowanej przez SITP wiosną w Zakopanem pod patronatem naszego kwartalnika, a także informacja o bardzo interesującej inicjatywie – powstaniu zespołu ZG SITP ds. Historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. 
Zapraszamy zatem do lektury nowego numeru.
Archiwum newsów