Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Jesteś tutaj: Strona główna / Newsy / W numerze grudniowym - o instalacjach fotowoltaicznych po raz pierwszy
Standardowa wielkoœć tekstu Powiększ tekst Powiększ tekst

W numerze grudniowym - o instalacjach fotowoltaicznych po raz pierwszy

Mam przyjemność zaprezentować Państwu najnowszy, świąteczno-noworoczny numer naszego kwartalnika. Rozpoczynamy w nim publikację długo oczekiwanego artykułu z zakresu wykorzystania, stosowania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych. Autorzy w trzech częściach przedstawią wymagania dotyczące bezpieczeństwa w budynkach, w których stosuje się te instalacje, zasady taktyki i techniki prowadzenia działań ratowniczych oraz sposoby postępowania w przypadku pożaru budynku, w którym znajdują się ogniwa fotowoltaiczne. 
Stosowanie metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w określaniu warunków ewakuacji to nasz kolejny temat. Szwedzki oddział SFPE (Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego) opracował poradnik modelowania komputerowego do wyznaczania dostępnego czasu ewakuacji (analiza ASET). Przedstawiamy czytelnikom omówienie poszczególnych etapów tej analizy, prowadzonej zgodnie ze szwedzkim poradnikiem, założenia do symulacji komputerowych CFD dla różnych scenariuszy pożarowych oraz przyjmowane wartości graniczne czynników mających wpływ na warunki ewakuacji.
Sam etap wdrażania scenariusza pożarowego jest przedmiotem następnego artykułu. Są w nim omówione poszczególne fazy tego procesu, które mają doprowadzić do stworzenia warunków bezpiecznej ewakuacji osób zagrożonych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ekip ratowniczych i otoczenia.
Konferencja w Lesznie, która odbyła się w czerwcu tego roku, zaowocowała bardzo ciekawym artykułem dotyczącym systemu kaset dla straży pożarnej: innowacyjnego rozwiązania na rzecz ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych bez całodobowej ochrony fizycznej, umożliwiającego zapewnienie dostępu do tych obiektów w razie nieobecności personelu  i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.
W Witrynie Czytelników ciekawy list odnoszący się do problemu wyboru pomiędzy urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu  a urządzeniami do usuwania dymu.  
W numerze także relacje z innych konferencji, które organizowane były pod patronatem naszego kwartalnika w okresie letnio-jesiennym, z omówieniem najciekawszych referatów, a także przegląd prasy zagranicznej oraz aktualności prawne, nowe normy i standardy.
Zapraszamy do lektury!

Archiwum newsów