Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł
Jesteś tutaj: Strona główna / Sklep internetowy / Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej

Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej

Systemy różnicowania ciśnień i certyfikacja urządzeń wchodzących w ich skład. Przewidywane kierunki zmian normy EN 12101-6

Próby odbiorowe z użyciem gorącego dymu

Wentylacja oddymiająca w garażach

Gaśnice – nie taki prosty temat

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Wymagania, najczęstsze błędy projektowe, utrzymanie i przeglądy

Zabezpieczenie budynków wysokościowych tryskaczowym systemem mgły wodnej HI FOG (artykuł reklamowy)

Wentylacja w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Ochrona serwerowni - po pierwsze nie szkodzić

Gazem w serwerownię

Zintegrowany system zarządzania ewakuacją w budynkach wysokościowych. Dynamiczne oświetlenie ewakuacyjne

Obiekty produkcyjne i magazynowe. Samoczynne urządzenia oddymiające a brak samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych

Nowy standard SITP. Systemy sygnalizacji pożarowej – wytyczne projektowania

Adresowalne głośniki – rewolucja w systemach DSO (artykuł reklamowy)

Nawadnianie suchych pionów (artykuł reklamowy)

Urządzenia do usuwania dymu z przestrzeni klatek schodowych

Adaptacyjne algorytmy regulacyjne w instalacjach różnicowania ciśnienia

SIUP - system integrujący urządzenia przeciwpożarowe

20 lat integrowania urządzeń przeciwpożarowych. Ela compil

System mgły wodnej XFlow w duńskiej fabryce wędlin TULIP (art. reklamowy)

Pierwsze w świecie urządzenie wentylacyjne służące bezpieczeństwu ludzi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (art. reklamowy)

Oświetlenie awaryjne. Świadectwa dopuszczenia CNBOP dla wszystkich opraw?

Projektowanie samoczynnych urządzeń oddymiających: standard NFPA 204 edycja 2012

Urządzenia odciążające wybuchy mieszanin pyłowo-powietrznych. Zasady projektowania i obliczania

Wpływ parcia wiatru na układy różnicowania ciśnienia. Eksperyment na stanowisku modelowym

Usuwanie dymu z klatek schodowych

Wymagania dla systemów zasilania instalacji bezpieczeństwa w obiektach budowlanych

Nieprawidłowości na różnych etapach budowy systemów sygnalizacji pożarowej

Tryskacze ESFR: wymagania, o których należy pamiętać

Wentylacja pożarowa w tunelach

Błędy w projektach, wykonawstwie i eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych

Instalacja tryskaczowa a ochrona tras kablowych i pomieszczeń elektrycznych

Próby z gorącym dynem jako narzędzie inżynierskie

Oddymianie stalowych hal przemysłowych według standardów europejskich (cz. 1)

O usługach w ochronie przeciwpożarowej

Europa będzie bardziej EKO. I co to dla nas oznacza? (art. reklamowy 3M)

Oddymianie stalowych hal przemysłowych według standardów europejskich (cz. 2)

Zabezpieczenie układów nawęglania w energetyce

Obudowa modułu sterującego – najsłabsze ogniwo systemu

Unikatowe rozwiązania w urządzeniach systemu sygnalizacji pożarowej CSP firmy SATEL (art. reklamowy)

SMOKE MASTER – aktywna ochrona przed zadymieniem (art. reklamowy Flakt Woods)

CSP – System Sygnalizacji Pożarowej firmy SATEL (art. reklamowy)

Novec 1230 w zakładach PCC Rokita. Instalacje przemysłowe pod skuteczną ochroną (art. reklamowy 3M)

Znaczenie określania celu oddymiania obiektu

Oświetlenie awaryjne - ale jakie? (cz. 2)

Tablice sterownicze systemów wentylacji garaży (artykuł reklamowy Flakt Woods)

Jak skutecznie ochronić swój dobytek przed pożarem? (art. reklamowy Telesto)

O potrzebie badania jakości wody w instalacjach tryskaczowych

Szkło ogniochronne odporne na promienie UV (art. reklamowy Polflam)

Systemy wentylacji garaży w 2015 r. (art. reklamowy Flakt Woods)

Tryskacze a nowe warunki składowania

Wymagania dla zasilania urządzeń

Szkło, które zatrzyma ogień i dźwięk (art. reklamowy POLFLAM)

ErP 2015 – zgodność pełna pozornych niezgodności (art. reklamowy Flakt Woods)

Jak nowe regulacje unijne zmienią gazowe systemy gaśnicze (art. reklamowy 3M)

Podwójne zasilanie urządzeń wentylacji pożarowej

EI 180 – szkło ogniochronne do zadań specjalnych (art. reklamowy POLFLAM)

TRIX – odpowiedź na architektoniczne problemy (art. reklamowy Flakt Woods)

Optymalizacja zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych farbami Flame Stal Fire Proof Solvent (art. reklamowy Carboline)

Realizacja scenariuszy pożarowych w budynkach

Zmiany w wymaganiach dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Ocena zgodności zestawów i instalacji

Zasilacze prądu przemiennego i stałego w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego

Instalacje tryskaczowe wg NFPA 13 i wg PN-EN 12845 (cz. 1)

Monitoring pożarowy w aspekcie zmian przepisów

Przepływ dymu w pożarze budynku

Kwalifikacje rynkowe w ochronie przeciwpożarowej

Certyfikacja systemów (zestawów wyrobów)

Oddziaływanie pożaru na okablowanie a regulacje prawne. Wybrane zagadnienia

Dźwięk zrozumiały

Dynamiczne oświetlenie awaryjne

Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

Niezawodność stałych urządzeń gaśniczych

Skuteczność systemów oddymiania w halach przemysłowych

Modelowanie czasu aktywacji tryskaczy

Alarm w twoich rękach. Ręczne ostrzegacze pożarowe

Zapobieganie szkodom przy wykorzystaniu stałych urządzeń gaśniczych wodnych. Nowe wersje wytycznych: VdS 2109, VdS 2108 i VdS CEA 4001

BIM, bam, bom… zegar tyka

Klapy przeciwpożarowe do wielostrefowej wentylacji pożarowej w szachtach

Oświetlenie awaryjne (cz. I)

Normalizacja w dziedzinie stałych urządzeń gaśniczych

Podstawowe wymagania dla urządzeń tryskaczowych wg NFPA 13 (cz. I)

Zasady projektowania systemów usuwania ciepła i dymu z budynków

Wymagania dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych (cz. I)

Integracja systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

Podstawowe wymagania dla urządzeń tryskaczowych wg NFPA 13 (cz. II)

Normalizacja usług w dziedzinie sygnalizacji pożarowej

Wymagania dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych (cz. II)

Zasady projektowania usuwania ciepła i dymu z budynku (cz. II)

Niektóre aspekty projektowania instalacji sygnalizacji pożaru

Mgła wodna - nowoczesne wykorzystanie wody jako środka gaśniczego

Automatyka pożarowa w systemach zarządzania bezpieczeństwem

Wymagania dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych (cz. III)

Środki gaśnicze - kryteria wyboru

Projektowanie instalacji wodociągowych przeciwpożarowych - hydrantów wewnętrznych i nie tylko

... chodzi o to, by dać ludziom szansę

Rodzaje i podstawowe parametry tryskaczy

Rodzaje i podstawowe parametry tryskaczy

Halony - niekończąca się opowieść

Stanowisko zarządzania bezpieczeństwem

Instalacje gaśnicze tryskaczowe oparte na tryskaczach ESFR. Zalety i ograniczenia w stosowaniu

Wykorzystanie mgły wodnej do ochrony obiektów drewnianych na przykładzie systemu gaśniczego FOG

Normalizacja w dziedzinie sygnalizacji pożarowej

Startuje certyfikacja usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Czujki dymu w kanałach

Bezpieczeństwo pożarowe. Kilka spraw, o których warto pamiętać

Integracja systemów bezpieczeństwa na przykładzie kompleksu Stary Browar

Generatory gaszącego aerozolu

Generatory gaszącego aerozolu

Stosowanie i współdziałanie stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych i samoczynnych urządzeń oddymiających (wybrane problemy)

Nowa norma PN-EN 1838: 2002(U) - wymagania techniczne dla oświetlenia awaryjnego

Specyfika gaszenia pożarów gazami gaśniczymi

Dobór urządzeń sterujących przeciwpożarową instalacją oddymiania

Klapy dymowe typu ICM i ICM-1

Elementy zabezpieczeń przeciwpożarowych dla systemów wentylacji - innowacyjny krok do przodu

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę współczesnym problemem bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie

Pod ciśnieniem

Zastosowanie systemu GEMOS w automatyce pożarowej

Roczny spis treści

Integracja i zarządzanie systemami automatyki pożarniczej w kontekście ewakuacji osób

Analiza możliwości wykorzystania dźwigów do ewakuacji ludzi z budynków

Zaczyna się od dokumentacji projektowej...

Instalacje tryskaczowe stosowane do ochrony ludzi

Algorytm sterowania automatyką pożarowa, a scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

Tryskacze specjalnego przeznaczenia do ochrony magazynów

Wykorzystanie symulacji komputerowych do projektowania systemów bezkanałowej wentylacji pożarowej

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Centrala automatycznego gaszenia POLON 4500

Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w budynkach średniowysokich

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Podstawowe zasady tworzenia zewnętrznej instalacji piorunochronnej

Drogi oraz wyjścia ewakuacyjne chronią i ratują życie

Współczesne środki gaśnicze (cz. I)

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona instalacji i urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego

System bezprzewodowy – nowoczesna metoda wentylacji i oddymiania garaży

Kable w wysokiej temperaturze

Zastosowanie mgły wodnej do ochrony obiektów podziemnych

Ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych z wykorzystaniem różnicy ciśnień według PN-EN 12101-6 (cz. I)

Samoczynne urządzenia oddymiające a urządzenia tryskaczowe

Wpływ sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego na warunki ewakuacji

Współczesne środki gaśnicze (cz. II)

Oddalony mikrofon strażaka

Gemos - przełom w sterowaniu urządzeniami ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych z wykorzystaniem różnicy ciśnień według PN-EN 12101-6 (cz. II)

Dźwigi na potrzeby straży pożarnej

Współdziałanie urządzeń przeciwpożarowych i technicznych instalacji użytkowych

MCR-FID S - nowe kierunki w konstrukcji klap przeciwpożarowych

Oświetlenie ewakuacyjne - kosztowna atrapa?

Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000

Zastosowanie spektrofotometrii w podczerwieni do identyfikacji i oceny jakościowej powłok ogniochronnych

Bezpieczniej z FirePRO. Nowe systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL

Przewody wentylacyjne i oddymiające z płyt gipsowych RIDURIT

Wentylacja pożarowa garaży: nowa norma

DSO Praesideo jako system rozproszony

Zasady doboru rodzaju czujek pożarowych (cz. I)

Roczny spis treści

Zasady doboru rodzaju czujek pożarowych (cz. II)

Europejska norma zharmonizowana na urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

Sterowanie cyfrowe przeciwpożarowych klap odcinających w praktyce

Sukces - na przekór trudnościom

Kable ognioodporne produkcji Zakładów Kablowych Bitner

Chińska gaśnica to dobra gaśnica

Zasady projektowania systemów usuwania ciepła i dymu z garaży (cz. I)

Wymagania stawiane kurtynom dymowym

Zasady doboru rodzaju czujek pożarowych (cz. III)

Ochrona przeciwpożarowa wysokociśnieniową mgłą wodną - HI-FOG

Gry liczbowe. Dźwiękowe ostrzeżenia dla dźwiękowego systemu ostrzegawczego

Instalacje sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej. Błędy projektantów

Elektroniczny Strażak - niezawodny system przeciwpożarowy

Mgła wodna wysokociśnieniowa - efektywna ochrona ludności i mienia, skuteczne gaszenie pożarów

Zasady projektowania systemów usuwania ciepła i dymu z garaży (cz. II)

Wymagania stawiane kurtynom dymowym (cz. II)

Szczelność pomieszczeń chronionych stałymi urządzeniami gaśniczymi

Charakterystyka sieci wodociągowej wobec przepisów ochrony przeciwpożarowej

Wentylacja pożarowa w polskiej praktyce projektowej

Przyczyny fałszywych alarmów pożarowych

Metodyka sprawdzania funkcjonowania systemów oddymiania

Wentylacja pożarowa w praktyce projektowo-wykonawczej

Zabezpieczenia przeciwpożarowe na najwyższym poziomie

Instalacje tryskaczowe

Dekontaminacja

Dźwiękowy system ostrzegawczy - jakie rozwiązania zamienne?

Systemy i instalacje do bezdymowego utrzymywania dróg ewakuacyjnych i ratunkowych. Pozarowa wentylacja nadciśnieniowa

Nawodnione instalacje wodociągowe przeciwpożarowe w wysokich budynkach mieszkalnych. Problemy techniczno-ekonomiczne

Urządzenia gaśnicze gazowe. Specyficzny wyrób budowlany

Amerykański standard NFPA 92A - edycja 2006. Ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych (cz. 1)

Rozprzestrzenianie się dymu. Poprawność wykonania symulacji komputerowych CFD

Zapobieganie powstawaniu pożarów poprzez inertyzację

Amerykański standard NFPA 92A - edycja 2006. Systemy zapewniające nadciśnienie w klatkach schodowych (cz. 2)

Oddymianie obiektów hotelowych

Nowoczesny system sygnalizacji pożaru DF 6000

Montaż drzwi przeciwpożarowych a ich funkcjonalność. Bezpieczeństwo tkwi w szczegółach

Najważniejsze artykuły na łamach OP w 2008 roku

Projektowanie urządzenia tryskaczowego. Porównanie podstawowych zasad

Urządzenie tryskaczowe w ochronie magazynów

Oświetlenie awaryjne a zmiany w warunkach technicznych

Oświetlenie awaryjne. Trzeba zadać poważne pytanie

Przygotowanie budynków handlowych do odbioru pożarowego: instalacja tryskaczowa