Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Standardowa wielkoœć tekstu Powiększ tekst Powiększ tekst

Informacje ogólne

Firmy działające w branży ochrony przeciwpożarowej zapraszamy do prezentacji swojej oferty na łamach naszego kwartalnika w dwojaki sposób:

» w postaci reklamy w dowolnej formie graficznej:
-  okładkowej (I, II, III i IV strona)
-  wewnętrznej (1, 1/2, 1/3, 1/4 kolumny oraz moduły)
-  insertowanej

» w formie artykułu reklamowego

Artykuły reklamowe  zamieszczane są w działach odpowiadających tematycznie  prezentowanym zagadnieniom. Muszą mieć one szatę graficzną charakterystyczną dla artykułu merytorycznego.

Zamówienia reklam

Zamówienia reklam prosimy składać drogą mailową, pod adresem:
redakcja@ochronaprzeciwpozarowa.pl.
Powinny mieć one postać skanu pisma precyzującego zamówienie, podpisanego przez osobę upoważnioną do jego złożenia.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA REKLAMY 


Ceny powierzchni reklamowej

Okładka
- I strona: 5500 zł (bez logo firmy), 6500 zł (z logo firmy)
- II i IV strona: 2750 zł
- III strona: 2200 zł

Wnętrze numeru
- cała strona (210 mm x 297 mm*): 2200 zł
- 1/2 strony (210 mm x 148 mm*): 1600 zł
- 1/3 strony (74 mm x 297 mm*): 1200 zł
- 1/4 strony (moduł 120 mm x 100 mm lub 60 mm x 200 mm*): 1000 zł
- moduł z logo firmy (60 mm x 50 mm*): 700 zł
* wymiary po obcięciu

Wyznaczenie miejsca reklamy w numerze – dopłata 10%.

Banery reklamowe na www
emisja trzymiesięczna (zgodnie z cyklem wydawniczym kwartalnika)

- baner podstawowy (160 x 160 px): 500 zł
przy równoczesnym zakupie reklamy 1 kol.: 250 zł
- baner podwójny (160 x 320 px): 750 zł
przy równoczesnym zakupie reklamy 1 kol.: 400 zł

Zamówienia niestandardowe i inserty – ceny ustalane indywidualnie.

Podane sumy są kwotami netto (VAT w wysokości 23%). 
 
Opłatę za opublikowaną reklamę należy uiszczać na konto wskazane w fakturze - po otrzymaniu faktury oraz egzemplarza "Ochrony Przeciwpożarowej", w którym została zamieszczona reklama.

O możliwości zamieszczenia reklamy w danym wydaniu decyduje zawsze kolejność zgłoszeń.

Publikacja reklam w pięciu kolejnych numerach upoważnia zleceniodawcę do zamieszczenia reklamy bezpłatnej we wskazanym przez siebie numerze.


Harmonogram nadsyłania zamówień i gotowych materiałów reklamowych:

nr 1 (marzec): do 25 stycznia - zamówienie, do 10 lutego - dostarczenie materiałów
nr 2 (czerwiec): do 25 kwietnia - zamówienie, do 10 maja - dostarczenie materiałów
nr 3 (wrzesień): do 25 lipca - zamówienie, do 10 sierpnia - dostarczenie materiałów
nr 4 (grudzień): do 25 października - zamówienie, do 10 listopada - dostarczenie materiałów

Warunki techniczne

pobierz plik >>