Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Jesteś tutaj: Strona główna / Redakcja
Standardowa wielkoœć tekstu Powiększ tekst Powiększ tekst

„Ochrona Przeciwpożarowa”

czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

nr ISSN 1644-6038

Rada redakcyjna

Dariusz Ratajczak – przewodniczący
Adam Biczycki – zastępca przewodniczącego

Członkowie:

Norbert Bartkowiak, Jerzy Bronowicz, Grzegorz Dzień, Zdzisław Kiedio, Marian Skaźnik, Jacek Zboina

 

Zespół redakcyjny

Andrzej Król – redaktor naczelny

ochronaprzeciwpozarowa@interia.pl

tel. 513 096 949


Dorota Krawczak – sekretarz redakcji 

redakcja@ochronaprzeciwpozarowa.pl
tel. 660 44 55 50


Skład i druk

Zakłady Graficzne TAURUS
Stanisław Roszkowski Sp. z o.o.

05-074 Halinów, Kazimierów, ul. Zastawie 12
tel./faks 0 22 783 66 82

www.drukarniataurus.pl