Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł
Jesteś tutaj: Strona główna / Sklep internetowy / Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie

Zakres zastosowania klasyfikacji ogniowych

Nowe unijne rozporządzenie budowlane a przepisy obowiązujące w Polsce

Przepisy singapurskie. Projektowanie systemów wentylacji pożarowej strumieniowej w garażach zamkniętych

Projekt nowych warunków technicznych dla budynków

System zarządzania ochroną przeciwpożarową w obiektach budowlanych. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Pożary w garażach

Co dalej z przepisami nowej formuły?

Stosowanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do określania warunków ewakuacji ludzi

Kurtyny dymowe – wymagania

Warunki ewakuacji osób niepełnosprawnych z budynków

Modelowanie rozwoju pożarów. Stan wiedzy na dziś i kierunki rozwoju na jutro

Scenariusze pożarowe

Projektowanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego (ciąg dalszy)

Interaktywna modułowa platforma oceny zagrożenia pożarowego budynków

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach wielkokubaturowych: magazyny

Możliwość wydłużania przejść ewakuacyjnych w garażach

Kilka refleksji na temat ochrony dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem

Bezpieczeństwo pożarowe budynków mieszkalnych w przepisach brytyjskich (cz. 1)

Analiza wskaźników powierzchniowych w centrach handlowych

Ocena odporności ogniowej elementów budowlanych w budynkach istniejących

O reakcji na ogień wyrobów i elementów budowlanych

Bezpieczeństwo pożarowe w przepisach brytyjskich (cz. 2)

Zachowanie konstrukcji w warunkach pożaru

Materiały i wyroby budowlane - reakcja na ogień

Analiza odporności ogniowej konstrukcji obiektu o małym obciążeniu ogniowym

Nowe ognioodporne materiały izolacyjne w ochronie przeciwpożarowej budynków

Wprowadzenie do teorii ryzyka

Efektywność energetyczna budynków – skutki zwiększania wymagań

ROCKWOOL Polska – 20 lat inwestowania i rozwoju w Polsce i w regionie (art. reklamowy)

Stosowanie wyrobów budowlanych

Co dalej z ochroną przeciwpożarową?

Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych (cz. 1). Elewacje szklane: wymagania, badania, przykłady

Szkło ogniochronne gięte - śmiała architektura w zgodzie z przepisami (art. reklamowy Polflam)

Płyty warstwowe mniej odporne na ogień

Zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej: czynności, odbiory, rzeczoznawcy

Czas ewakuacji według norm brytyjskich i nowozelandzkich

Zmiana trendów w budownictwie jednorodzinnym. Dlaczego budujemy niebezpieczne pożarowo budynki?

Mniej znaczy więcej. Bezramowy system montażu szkła ogniochronnego FR (art. reklamowy POLFLAM)

Bezpieczniejsze fasady budynków w Niemczech

Warunki ewakuacyjne w szwedzkich symulacjach CFD

Oddziaływanie obiektów w aspekcie zagrożenia wybuchem

Miejscowe oddziaływanie temperatury a nośność ogniowa konstrukcji stalowych

Nowe unijne określenia klas reakcji na ogień

Wpływ elementów architektonicznych na ewakuację ludzi z budynków

Historia prewencji pożarowej w Polsce

Bezpieczeństwo pożarowe ocieplonych budynków

Klapy dymowe w szybach dźwigów

Drogi pożarowe

Francuskie wytyczne dla ociepleń fasad budynków

Zmiany krajowych dokumentów certyfikacyjnych

Zagrożenia pożarowe w czasie prac budowlanych i remontowych

Oddymianie klatek schodowych według CNBOP

Rozwiązania równoważne na przykładzie (art. reklamowy Izby Rzeczoznawców SITP)

Bezpieczeństwo pożarowe w kontrolach okresowych budynków

Rozwiązania równoważne (art. reklamowy Izby Rzeczoznawców SITP)

Właściwości pożarowe elewacji na forum europejskim

Przechowywanie materiałów palnych w garażach

Przeciwpożarowe wyroby budowlane. Wprowadzanie do obrotu, deklaracje właściwości użytkowych

Oceny ryzyka pożarowego w budynku

Bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych

Analiza ryzyka a scenariusze pożarowe

Ocieplenia elewacji budynków. Nowe wytyczne SITP

Przeciwpożarowe drzwi, bramy i otwieralne okna po nowemu. Zharmonizowana norma PN-EN 16034:2014-11

Systemy kominkowe DGP. Nowoczesność a bezpieczeństwo pożarowe

Drzwi przeciwpożarowe

Stosowanie systemów usuwania ciepła i dymu lub zapobiegających zadymieniu

Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej - wymagania formalno - prawne

Projektowane zmiany w prawie budowlanym

Zamknięcia przeciwpożarowe systemów transportowych

Zwiększenie odporności ogniowej konstrukcji żelbetowych systemami Rockwool

Drogi ewakuacyjne w świetle znowelizowanych przepisów

Niekonwencjonalna koncepcja bezpieczeństwa pożarowego nowoczesnego budynku biurowego

Odległości między budynkami wymagane z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Systemy elastycznych zamknięć przeciwpożarowych

Kryteria klasyfikacyjne i wymagania szczegółowe dla okuć i mechanizmów do przeciwpożarowych elementów otworowych (cz. I)

Wymagania ochrony przeciwpożarowej dla obiektów, w których stosowane są ciecze palne

Kryteria klasyfikacyjne i wymagania szczegółowe dla okuć i mechanizmów do przeciwpożarowych elementów otworowych (cz. II)

System elastycznych, rolowanych, dynamicznych zamknięć przeciwdymowych

Systemy ochrony przed zadymieniem oraz usuwania dymu w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Systemy oceny zgodności oraz znakowania zamków i okuć do budowlanych elementów otworowych przeciwpożarowych i ewakuacyjnych

Systemy centralnego otwierania elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów

Zasady certyfikacji wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej po wejściu Polski do UE

Certyfikacja usług

Zamknięcia przeciwpożarowe systemów transportowych (cz. 1)

Odbiory obiektów przez PSP

Wyzwania współczesnej architektury

Bezpieczeństwo pożarowe dachów

Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej - dopuszczanie do obrotu

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych

Strategia zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu

Zamknięcia przeciwpożarowe systemów transportowych (cz. II)

System FireSmart - nowa jakość

Zmiany w warunkach technicznych dla budynków

Zabezpieczenie przed zadymieniem wielokondygnacyjnych pasaży handlowych

Alternatywne metody zapewnienia wymaganej odporności ogniowej przegród szklanych

Bezpieczniej z FirePRO

Utrata widoczności w dymie podstawowym zagrożeniem podczas pożaru

Zmiany w ustawach o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej

Odporność ogniowa zapraw cementowych

Pożary węglowodorowe, charakterystyka i przykłady zabezpieczeń

Zastosowanie inżynierii pożarowej w projektowaniu budynków

Rozwiązania zamienne w ochronie przeciwpożarowej

Socjotechniczne aspekty prewencji

Czynniki decydujące o czasie ewakuacji ludzi

Zamknięcia przeciwpożarowe systemów transportowych (cz. III)

Możliwości stosowania przeszkleń ogniochronnych klasy E w aspekcie zagrożenia promieniowaniem cieplnym

Gwarantowana ochrona przed pożarem

Szybkość rozwoju i projektowa moc pożaru – podstawowe parametry oceny zagrożenia pożarowego

Ewakuacja i ochrona dróg ewakuacyjnych. Rozwiązania technicznej ochrony przeciwpożarowej w nowoczesnej architekturze

Jak zabezpieczyć podłogę w obiektach użyteczności publicznej

Odporność ogniowa konstrukcji żelbetowych i murowych

Klasyfikacja wyrobów budowlanych i elementów budynku w zakresie odporności ogniowej

Knauf Fireboard. Bezpieczeństwo najwyższej klasy

Zmiany w przepisach przeciwpożarowych

Zastosowanie nieizolacyjnych i izolacyjnych ogniowo szyb w przeszklonych ścianach przeciwpożarowych

Wymagania bezpieczeństwa pożarowego przy zagospodarowaniu pomieszczeń wielkoprzestrzennych w budynkach wysokich i wysokościowych

Projekt budowlany a wymagania bezpieczeństwa pożarowego

Certyfikacja wyrobów w praktyce

Spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej w procesach inwestycyjnych: obiekty wielkopowierzchniowe i wielkokubaturowe

Większe bezpieczeństwo dzięki trudno palnym tekstyliom

Metody inżynierskie w projektowaniu rozwiązań zamiennych

Pilkington - lider w branży szkła ogniochronnego

Ku bezpieczeństwu w tunelach

Wymagania dla przejść instalacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe budowli pneumatycznych. Powłoki ciśnieniowe

Przepusty instalacyjne w praktyce

Przekrycia dachów - wymagania bezpieczeństwa pożarowego

Więcej o termoizolacji poliizocyjanurowej

Określenie wymagań w zakresie ewakuacji. Wskaźnik powierzchni użytkowej

Specyfika obiektów widowiskowych a ochrona przeciwpożarowa - szczypta teorii

Specyfika obiektów widowiskowych a ochrona przeciwpożarowa - spojrzenie na praktykę

Szczeliny dylatacyjne - zabezpieczenie przeciwpożarowe

Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych (cz. 2)

Budowa stadionów pod kątem użytkowników

Koncepcja ochrony przeciwpożarowej stadionu piłkarskiego

Drzwi rozwierane MARC-D

Włókiennicze materiały kompozytowe o podwyższonej odporności na działanie ognia

System zabezpieczeń ogniochronnych Thermospray i Thermospray Plus

Nowoczesność i bezpieczeństwo pożarowe wielkopowierzchniowych dachów płaskich

Innowacyjny bezprzewodowy system sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi

Konsekwencje zmian w warunkach technicznych dla budynków

Odporność ogniowa ścian z drewnianych bali

Bezpieczeństwo pożarowe stadionu. Odporność na działanie ognia siedzisk z tworzyw sztucznych

FIRE GUARD firmy EcoTherm - nowoczesne systemy termoizolacji

Procedury zamienne

Odporność ogniowa murowanych kominów wentylacyjnych z pustaków jedno- lub wielokanałowych

Strzechy - palne pokrycia dachowe

Środki ogniochronne do tworzyw sztucznych: teraźniejszość i przyszłość

Rozprzestrzenianie ognia przez przegrody w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych. Wymagania i klasyfikacje

Szacowanie ryzyka pożarowego w obiektach budowlanych

Rozprzestrzenianie ognia przez systemy ociepleń. Przepisy norm międzynarodowych.

Stosowanie rozwiązań alternatywnych. Projektowanie w Nowej Zelandii

Bezpieczeństwo pożarowe w przepisach nowej formuły

Zmiany w warunkach technicznych. Dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych

Performance based design, czyli projektowanie w Wielkiej Brytanii

FireSmart Bio-P/POŻ: unikatowy preparat do impregnacji drewna budowlanego