Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Jesteś tutaj: Strona główna / Newsy / O standardach i nie tylko
Standardowa wielkoœć tekstu Powiększ tekst Powiększ tekst

O standardach i nie tylko

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny, wiosenny numer naszego kwartalnika. Znalazły się w nim bardzo różnorodne treści, mamy więc nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. 

W dziale „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” dwa bardzo ciekawe artykuły. Jeden z nich dotyczy francuskich rozwiązań i wytycznych dla ociepleń fasad budynków.  W kwietniu 2016 r. francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadziło nowe wytyczne dla systemów ociepleń na bazie styropianu z wyprawami tynkarskimi. A jak to wygląda w naszym kraju? Kilka ciekawych porównań znajdziecie Państwo właśnie w tym tekście. Drugi artykuł omawia zasady projektowania dróg pożarowych.  Jak koncepcja doprowadzenia drogi pożarowej do budynku może wpłynąć na skuteczność podejmowanych w późniejszym czasie działań ratowniczo-gaśniczych? Autor omówi między innymi: odległość drogi pożarowej od budynku, jej nachylenie i nośność oraz kształt placu manewrowego.

W dziale „Zapobieganie pożarom i awariom” w związku z wejściem nowej edycji normy PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe – Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe przedstawimy nową klasyfikację stref zagrożenia wybuchem oraz określanie ich zasięgów. Scharakteryzowana zostanie koncepcja istotnych zmian w podejściu do wprowadzania jednolitych zasad klasyfikowania przestrzeni zagrożonych wybuchem. W kolejnych artykułach przedstawiamy zasady doboru urządzeń w świetle wymagań dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) dla biogazowni rolniczych oraz CNG jako paliwo silnikowe.

Transport lotniczy to nie tylko przewóz osób na wypoczynek i w celach biznesowych, to także samoloty z materiałami niebezpiecznymi w ładowniach. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej coraz więcej towarów trafia do naszego kraju drogą lotniczą. Potężne samoloty cargo codziennie przewożą różnego rodzaju ładunki. Jakie to stwarza niebezpieczeństwo w ruchu lotniczym, przy załadunku i rozładunku, przeczytacie Państwo w artykule na ten temat.

W Polsce stosowanie jednego standardu projektowego stałych urządzeń tryskaczowych nie jest obligatoryjne. Projektant instalacji wraz z inwestorem, rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i architektem wybiera normę, według której zaprojektuje instalację. Mogą to być normy amerykańskie NFPA, europejskie EN, niemiecka VdS – CEA czy normy towarzystw ubezpieczeniowych, jak na przykład FM Global Property Loss Prevention Data Sheets. W dziale „Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej” przeczytacie Państwo o różnicy w projektowania instalacji tryskaczowych na podstawie norm NFPA 13 oraz PN-EN 12845. 

W numerze także relacje z Olsztyna, Zakopanego i Warszawy – z najciekawszych konferencji organizowanych pod patronatem naszego kwartalnika w okresie jesiennym. 

Zapraszamy do lektury.Archiwum newsów