Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Standardowa wielkoœć tekstu Powiększ tekst Powiększ tekst

Tutaj znajdziecie Państwo materiały będące rozszerzeniem lub niezbędnym uzupełnieniem artykułów opublikowanych w "Ochronie Przeciwpożarowej".

nr 3/18

- 35 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (autor: Zdzisław Kiedio)

nr 3/14

tabela Polskich Norm odnoszących się do poszczególnych elementów systemów sygnalizacji pożarowej ("Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej", Paweł Stępień)

nr 4/13

- spis artykułów opublikowanych w 2013 r.
- indeks autorów tekstów publikowanych w 2013 r.

nr 2/13

- filmy dokumentujące przebieg prób z gorącym dymem w różnorodnych obiektach - patrz  artykuł "Próby z gorącym dymem jako narzędzie inżynierskie" (materiał udostępniony przez firmę INBEPO Sp. z o.o.)

nr 3/12: 

- tabele uzupełniające do artykułu "Stan techniczny urządzeń przeciwpożarowych a poziom ochrony obiektów budowlanych"

nr 4/11:

- spis artykułów opublikowanych na łamach OP w roku 2011

- indeks autorów publikujących na łamach OP w roku 2011

nr 4/09:

- tabele uzupełniające do artykuł "Zasady nadzoru nad stanem technicznym urządzeń przeciwpożarowych"