Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Jesteś tutaj: Strona główna / Autorzy / Marian Skaźnik
Marian Skaźnik

Marian Skaźnik
Zasady projektowania systemów usuwania ciepła i dymu z budynków
nr 2/02 (2)
Zasady projektowania usuwania ciepła i dymu z budynku (cz. II)
nr 1/03 (3)
Prace normalizacyjne
nr 3/03 (5)
Wymagania ochrony przeciwpożarowej dla obiektów, w których stosowane są ciecze palne
nr 4/03 (6)
Systemy ochrony przed zadymieniem oraz usuwania dymu w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
nr 1/04 (7)
Stosowanie i współdziałanie stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych i samoczynnych urządzeń oddymiających (wybrane problemy)
nr 3/04 (9)
Nowości normalizacyjne. Projektowanie systemów usuwania dymu i ciepła - nowa norma brytyjska
nr 3/04 (9)
Zabezpieczenie przed zadymieniem wielokondygnacyjnych pasaży handlowych
nr 1/05 (11)
Utrata widoczności w dymie podstawowym zagrożeniem podczas pożaru
nr 2/05 (12)
Zagrożenia toksyczne dymów i gazów pożarowych
nr 3/05 (13)
Szybkość rozwoju i projektowa moc pożaru – podstawowe parametry oceny zagrożenia pożarowego
nr 4/05 (14)
Ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych z wykorzystaniem różnicy ciśnień według PN-EN 12101-6 (cz. I)
nr 1/06 (15)
Ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych z wykorzystaniem różnicy ciśnień według PN-EN 12101-6 (cz. II)
nr 2/06 (16)
Ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w pasażach, atriach oraz przestrzeniach wielkokubaturowych (wg NFPA 92B, wersja 2005)
nr 3/06 (17)
Zasady projektowania systemów usuwania ciepła i dymu z garaży (cz. I)
nr 2/07 (20)
Zasady projektowania systemów usuwania ciepła i dymu z garaży (cz. II)
nr 3/07 (21)
Określenie wymagań w zakresie ewakuacji. Wskaźniki powierzchni użytkowej
nr 4/07 (22)
Metodyka sprawdzania funkcjonowania systemów oddymiania
nr 1/08 (23)
Międzynarodowe spotkanie w Nowej Zelandii
nr 2/08 (24)
Amerykański standard NFPA 92A - edycja 2006. Ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych (cz. 1)
nr 3/08 (25)
Środki ogniochronne do tworzyw sztucznych: teraźniejszość i przyszłość
nr 4/08 (26)
Amerykański standard NFPA 92A - edycja 2006. Systemy zapewniające nadciśnienie w klatkach schodowych (cz. 2)
nr 4/08 (26)
Ustalanie odległości między budynkami według zasad wiedzy technicznej
nr 4/09 (30)
Stosowanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do określania warunków ewakuacji ludzi
nr 3/10 (33)
Przepisy singapurskie. Projektowanie systemów wentylacji pożarowej strumieniowej w garażach zamkniętych
nr 1/11 (35)
Obiekty produkcyjne i magazynowe. Samoczynne urządzenia oddymiające a brak samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych
nr 2/11 (36)
Urządzenia do usuwania dymu z przestrzeni klatek schodowych
nr 4/11 (38)
Projektowanie samoczynnych urządzeń oddymiających: standard NFPA 204 edycja 2012
nr 2/12 (40)
Wymagania dla systemów zasilania instalacji bezpieczeństwa w obiektach budowlanych
nr 3/12 (41)
Wentylacja pożarowa w tunelach
nr 1/13 (43)
Tragiczne pożary dyskotek i nocnych klubów
nr 3/13 (45)
Tym razem w Szwajcarii. EUROFIRE 2013
nr 4/13 (46)
Znaczenie określania celu oddymiania obiektu
nr 2/14 (48)
Dwa niezależne źródła zasilania – czy zawsze zasadne?
nr 4/15 (54)
Przechowywanie materiałów palnych w garażach
nr 1/18 (63)