Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Jesteś tutaj: Strona główna / Listy do redakcji

Listy do redakcji

Standardowa wielkoœć tekstu Powiększ tekst Powiększ tekst
Nr 4/18 (66)
Dr inż. Dorota Brzezińska, współautorka książki „Strategie ochrony przeciwpożarowej”, przysłała do redakcji OP list w sprawie opinii na temat tej książki przedstawionych w OP 2/18, w szczególności w artykule „Oceny ryzyka pożarowego w budynku” dr inż. Piotra Tofiło. W rybryce treść listu oraz odpowiedź autora artykułu.

Stanisław Nowak, ekspert w zakresie zagrożenia wybuchem, przysłał do redakcji OP list z uwagami dotyczącymi tez artykułu Pawła Obważanka „Ocena zagrożenia wybuchem według dyrektywy ATEX”. W rybryce treść listu oraz odpowiedź autora artykułu.


Listy do redakcji