Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł
Jesteś tutaj: Strona główna / Sklep internetowy / Informacja naukowo-techniczna

Informacja naukowo-techniczna

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Certyfikaty wydane przez OCUP w Poznaniu (stan na 5 maja 2010 r.)

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego. To już 15 lat!

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Forum dyskusyjne IAFSS

Sukces - na przekór trudnościom. Rozmowa z Józefem Sewerynem, prezesem zarządu SUPO Cerber SA

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

The Society of Fire Protection Engineers. SFPE na świecie i w Polsce

CEN/TC72 obradował w Katowicach

Konferencja SFPE w Hongkongu. Przepisy oparte na celach funkcjonalnych i metody projektowe w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Węgierskie badania rozprzestrzeniania ognia

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Seminarium dla rzeczoznawców. Kolejna wiosna w Zakopanem

Badanie przyczyn i skutków pożarów. Konferencja na targach SAWO 2014

Rozwiązywanie trudnych problemów – w Warszawie

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

30 lat SITP w Małopolsce

O stałych urządzeniach gaśniczych w Józefowie

Profilaktyka wybuchowa w Poznaniu

Konferencja SFPE w Australii

Wytyczne garażowe W. Węgrzyńskiego i G. Krajewskiego

Przewodnictwo SIBP w europejskiej grupie koordynacyjnej SFPE (ECCG)

Fireplatform ­– nowy polski pakiet narzędzi obliczeniowych

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Działalność CNBOP-PIB

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Konferencje SITP. Scenariusze i analizy ryzyka w Zakopanem

Konferencje SITP. Kasety dla straży w Lesznie

Konferencje SITP. Kolejne pożary wewnętrzne w Olsztynie

Systemy informacyjne w ochronie przeciwpożarowej

Gaz ziemny w motoryzacji

Praktyka stosowania przepisów – w ZG SITP

SFPE w Honolulu

Katowicka wiosna w Zakopanem

Scenariusze pożarowe w Poznaniu

Odporność ogniowa konstrukcji we Wrocławiu

Europejska ekspansja instalacji tryskaczowych

Aktualności prawne

Przegląd prasy branżowej

Przegląd prac dyplomowych

Aktualności prawne

Prace normalizacyjne

Aktualności prawne

Działalność statutowa jednostek organizacyjnych SITP

Ochrona przed wybuchami - wdrażanie prawa wspólnotowego

Prace Komitetu Technicznego nr 180 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Konferencje i sympozja naukowo - techniczne organizowane przez oddziały SITP

Konferencje i sympozja naukowo - techniczne organizowane przez oddziały SITP

Nowości normalizacyjne. Projektowanie systemów usuwania dymu i ciepła - nowa norma brytyjska

PN-EN 50281-3:2003. Klasyfikacje obszarów, w których występują lub mogą wystąpić pyły palne

Ruszają prace nad standardami SITP

Aktualności z prac Komitetu Technicznego PKN nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów

Pierwsze certyfikaty wręczone!

Nowa norma europejska dotycząca badań klasy odporności ogniowej przeciwpożarowych zamknięć przejść systemów transportowych

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Sympozja i konferencje naukowo - techniczne

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Nowelizacje i nowe akty prawne

Oświetlenie awaryjne w świetle nowych przepisów

Badanie przyczyn powstawania pożarów – międzynarodowa konferencja w Poznaniu

Konferencja „Wybrane aspekty medycznych działań ratowniczych”

Bezpieczeństwo pożarowe przebudowywanych obiektów

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Akredytacja PCA dla Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP sp. z o.o. w Poznaniu

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Bezpieczeństwo pożarowe hoteli: nowelizacja rekomendacji 86/666/EEC

Pierwszy standard. Oświetlenie awaryjne: wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Z prac Komitetu Technicznego nr 264 PKN

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Nowelizacja kodeksu wykroczeń

BELLSONIC naprawia PN-EN 60849

Zmotoryzowane przeciwpożarowe klapy odcinające i klapy wentylacji pożarowej. Aktualny stan i kierunki zmian norm europejskich

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Konferencje naukowo - techniczne

Certyfikaty wydane przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych

Po co potrzebny jest certyfikat?

Stacje tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym. Charakterystyka obiektów

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

PN-EN 13943/2002 Fire safety vocabulary. Kilka uwag w sprawie terminologii

Konferencje naukowo - techniczne SITP

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

BS5589-9 nowa norma brytyjska dla ewakuacyjnych systemów komunikacji głosowej

Nowe inicjatywy w dochodzeniach popożarowych

Zmiany w normie EN 12101-6

Certyfikaty wydane przez Ośrodek Certyfikacji i Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Ochrona przeciwpożarowa - Zakopane, wiosna 2008. Międzynarodowe seminarium SITP dla rzeczoznawców

SAWO i targowe konferencje

Międzynarodowe spotkanie w Nowej Zelandii

Certyfikaty wydane przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Monitoring pożarowy w rafinerii grupy LOTOS w Gdańsku

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Certyfikaty wydane przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu

Sympozjum Krynica Zdrój 2008

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Certyfikaty wydane przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Certyfikaty wydane przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Certyfikaty wydane przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu

Ewakuacyjny Interkom + Telefon

Postępują prace nad standardami