Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Jesteś tutaj: Strona główna / Autorzy / Grzegorz Mroczko
Grzegorz Mroczko

Grzegorz Mroczko

kierownik Zakładu Apr bat Technicznych CNBOP-PIB, przedstawiciel Polski w TC 72 Europejskiego Komitetu Technicz nego (CEN), członek KT 264 i KZ 501 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)Stosowanie wyrobów budowlanych
nr 2/14 (48)
Wymagania dla zasilania urządzeń
nr 2/15 (52)
System kaset dla straży pożarnej
nr 4/15 (54)
Zmiany krajowych dokumentów certyfikacyjnych
nr 4/16 (58)
Monitoring pożarowy w aspekcie zmian przepisów
nr 2/17 (60)
Certyfikacja systemów (zestawów wyrobów)
nr 4/17 (62)