Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł
Jesteś tutaj: Strona główna / Sklep internetowy / Ekspert radzi

Ekspert radzi

Dokumentowanie właściwości pożarowych materiałów i wyrobów budowlanych

Dwa niezależne źródła zasilania – czy zawsze zasadne?

Znowelizowane warunki techniczne a odpowiedzialność karna

Czy w dużych obiektach handlowych należy wydzielać pożarowo pomieszczenia magazynowe od hal sprzedaży?

Wyroby pirotechniczne w Polsce

Zasilanie sieci wodociągowej przeciwpożarowej

Jakie budynki uznawane będą za zagrażające życiu ludzi

Sprawdź gaśnicę

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne

Instalacje elektryczne zasilające urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej - kilka praktycznych uwag

Odpadanie okładzin elewacyjnych

Zawory 52 w budynkach mieszkalnych wysokich i wysokościowych

Nowe rodzaje gaśnic

Wpływ okresowych przeglądów tryskaczy suchych na funkcjonalność instalacji tryskaczowej

Bezpieczeństwo pożarowe w zakładach opieki zdrowotnej

Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego baz i stacji paliw

Zasilanie elektroenergetyczne instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach użyteczności publicznej

Eksploatacja i kontrola urządzeń odgromowych

Ocena zgodności wyrobów. Pytania i odpowiedzi

Warunki zamienne ochrony przeciwpożarowej baz ropy i produktów naftowych oraz stacji paliw płynnych

Zasady spełniania wymagań w zakresie odległości między ścianą zewnętrzną stanowiącą obudowę klatki schodowej a inną ścianą zewnętrzną

Faza realizacji projektu budynku. Urządzenia przeciwpożarowe wymagające dwóch źródeł niezależnego zasilania elektrycznego