Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł

Jesteś tutaj: Strona główna / Newsy / Dla projektantów konstrukcji budowlanych - ale nie tylko!
Standardowa wielkoœć tekstu Powiększ tekst Powiększ tekst

Dla projektantów konstrukcji budowlanych - ale nie tylko!

Ochrona przeciwpożarowa jest integralną częścią budownictwa, jednak zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego nadal jest najczęściej w Polsce realizowane jako spełnienie wymagań przepisów, a wiedza wielu inżynierów budownictwa na temat wpływu pożaru na konstrukcje budowlane jest niepełna.

Autor tej książki analizuje zachowania się konstrukcji żelbetowych w warunkach pożarowych oraz kryteria dokonywanych przez projektanta ocen odporności ogniowej. Jest to niezbędne do stworzenia bezpiecznych warunków ewakuacji użytkowników w wymaganym przez normy i przepisy czasie. Prezentuje ponadto informacje na temat przebiegu pożaru i jego oddziaływania na konstrukcje oraz podwyższania odporności ogniowej konstrukcji żelbetowych i ich oceny po pożarze.

Książka jest skierowana przede wszystkim do projektantów konstrukcji budowlanych. Będzie interesująca również dla środowiska naukowego w dziedzinie budownictwa oraz praktyków: kierowników budowy, przedstawicieli nadzoru budowlanego, osób zajmujących się eksploatacją obiektów budowlanych. Stanowi także dobry materiał uzupełniający dla studentów i absolwentów kierunków związanych z pożarnictwem.

Więcej o niej w najbliższym numerze OP. 

 


Archiwum newsów