Ochrona przeciwpożarowa


Indeks haseł
Jesteś tutaj: Strona główna / Sklep internetowy / Artykuły

Artykuły

Artykuły z wydawnictwa "Ochrona przeciwpożarowa".
Certyfikacja firm usługowych zyska własną normę europejską EN!

Nowy japoński dźwiękowy system ostrzegawczy na rynku polskim (artykuł reklamowy)

Próby odbiorowe wentylacji strumieniowej z gorącym dymem (artykuł reklamowy)

Stałe urządzenia gaśnicze pianowe: projektowanie, instalacja i dozowanie środków pianotwórczych

Platformy parkingowe i ochrona urządzeniem tryskaczowym - problem czy nie?

Svt Brandschutz ma polski oddział! (artykuł reklamowy)

Ustalanie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów: ewolucja systemu

Zmiany w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dla budynków

Zmiany w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dla budynków

Bezpieczeństwo pożarowe w przepisach i projektowaniu

Euroklasy - klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych

Oświetlenie awaryjne (cz. II)

Zapłon od telefonu komórkowego

TÜV Polska - niezależny audytor jakości procesów inwestycyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe malarni i lakierni. Zagrożenie podczas nakładania materiałów malarskich (cz. I)

Zagrożenia toksyczne dymów i gazów pożarowych

Kryteria sprawdzenia prawidłowości doboru przerywacza płomienia lub zaworu oddechowego z przerywaczem płomienia dla gazów lub cieczy tworzących atmosfery wybuchowe

PN-EN 13463-1 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (cz. I). Podstawowe założenia i wymagania

Projektowanie elementów oddzielenia przeciwpożarowego - niełatwe zadanie (cz. I)

Ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w pasażach, atriach oraz przestrzeniach wielkokubaturowych (wg NFPA 92B, wersja 2005)

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w praktyce projektowo-wykonawczej

Projektowanie elementów oddzielenia przeciwpożarowego - niełatwe zadanie (cz. II)

Charakterystyka sieci wodociągowej wobec przepisów ochrony przeciwpożarowej

Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych (cz. I)

Jakie wyroby budowlane mogą być stosowanie na budowie? Nowe regulacje UE i zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych

Urządzenia elektryczne podczas pożaru. Jak dobierać przewody zasilające

Lakiernie proszkowe - analiza ryzyka w trakcie napylania. Mechanizmy niebezpiecznego elektryzowania

Pomieszczenia zarządzania ochroną przeciwpożarową

Wykorzystanie dźwigów do ewakuacji

Bezpieczeństwo pożarowe ociepleń ścian zewnętrznych

Pasywne systemy ogniochronne w pożarach typu celulozowego lub węglowodorowego

Ustalanie odległości między budynkami według zasad wiedzy technicznej

Podstawy bezpiecznego tankowania

Rozmieszczenie czujek w koincydencji

Zasady nadzoru nad stanem technicznym urządzeń przeciwpożarowych

Urządzenie tryskaczowe - zasilanie w wodę

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej a nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych

Temperatura a systemy ochrony przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji

Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Certyfikacja kompetencji personelu w OCUP. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa

Certyfikaty wydane przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu

Intensyfikacja realizacji zadań statutowych. Konferencje SITP coraz ciekawsze

Co Pan na to, Mr Fireconcrete?

Świńska grypa, scenariusze pożarowe, "tanio i szybko" i inne zarazy

Metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Prognozowanie warunków ewakuacji

Znaczenie symboli w klasyfikacji ogniowej

Eurokody: wyznaczanie odporności ogniowej elementów konstrukcji

Kompleksowe rozwiązania

Lekki system zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych mcr Tecwool F (artykuł reklamowy)

Safety Way - pierwszy inteligentny system ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacji

Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w budynkach średniowysokich

Testy ogniowe systemów wysokociśnieniowej mgły wodnej HI-FOG (artykuł reklamowy)

Zrozumieć przepisy. Niewłaściwa terminologia to niejednoznaczne rozumienie prawa

Lubię działać. Rozmowa z prezes NOT Ewą Mańkiewicz-Cudny

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Jak (nie) powstają normy. O pracach CEN/TC 72 Fire Detection and Fire Alarm Systems

Certyfikaty wydane przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu

Sympozjum na medal

Konferencja techniczna BUDMA 2010. Bezpieczny obiekt przyjazny użytkownikom

Apel prewentysty

Co Pan na to, Mr Fireconcrete?

Kable i przewody elektryczne w systemach zabezpieczeń ppoż.

Międzynarodowe seminarium „Zakopane. Wiosna 2010”.

Czerwone skrzyneczki - czy są bezpiecznym rozwiązaniem?

Jednostkowe dopuszczenia wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej w budownictwie

Zagrożenie wybuchem w energetyce zawodowej. Współspalanie biomasy i węgla kamiennego

Konferencje naukowo-techniczne. Zagrożenie wybuchem w przemyśle i ewakuacja z obiektów sportowych

Efekty oddziaływania promieniowania cieplnego na ludzi i wyposażenie obiektów

Weryfikacja rozwiązań opartych na metodach inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Zagrożenia pożarowo-wybuchowe stwarzane przez aerozole

Przepisy ADR. Jak zaparkować pojazd przewożący towary niebezpieczne

Wymagania norm VDS CEA 4001pl, NFPA-13 2010 i PN-EN 12845:2009. Dokumentacja i odbiory urządzenia tryskaczowego

Zabezpieczenie tuneli mgłą wodną

A jednak będą nowe normy zharmonizowane

Rozwiązania Safety Way – funkcjonalność i niezawodność potwierdzona w akredytowanym laboratorium (artykuł reklamowy)

Postępowanie przy zmianie sposobu użytkowania budynku

Spotkanie ekspertów: „Fire and Smoke Expert Event”, Hinwil, Szwajcaria 2010

Nowe wymogi formalne dla systemów DSO w nowym roku (artykuł reklamowy)

Współmielenie mieszanek węgla z biomasą o podwyższonym udziale biomasy. Ocena zagrożeń pożarowych

Ocieplać? Tak, ale skutecznie

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe transformatorów energetycznych

Odciążenie w pomieszczeniach chronionych SUG gazowymi

Komitet Techniczny CEN/TC72 obraduje w Polsce!

Przegląd prasy zagranicznej

Analizy skuteczności systemów oddymiania w symulacji CFD - wybrane problemy

Przejścia transportowe (artykuł reklamowy Małkowski Martech)

Analiza ryzyka na stanowiskach pracy zagrożonych wybuchem

Wnioski z pożarów 2010-2012

Na patriotyczną nutę – polskie musi stać się modne (art. reklamowy Smay)

Określanie odporności ogniowej konstrukcji drewnianych

Ilościowa ocena ryzyka pożaru w przedsiębiorstwie

Analiza ryzyka pożarowego – temat przyszłości

Instalacje biomasy w elektrowniach w praktyce

Ciągłość zasilania urządzeń przeciwpożarowych

Oświetlenie awaryjne – ale jakie? (cz. 1)

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Niszczycielski pożar gazu. Janków Przygodzki

Przegląd prasy zagranicznej

Grodzie przeciwpożarowe – czas na zmiany

Nadciśnienie w klatkach schodowych, czy nieuzasadnione ciśnienie rynkowe?

Obywatelek. Nowa witryna, czyli wisienka na torcie

Temperatura krytyczna konstrukcji stalowej

Zabezpieczenie przed zadymieniem auli Politechniki Warszawskiej

Ogniochronny bezramowy system BR – szklana przegroda ogniochronna efektowniej, szybciej, oszczędniej (art. reklamowy POLFLAM)

Płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe w ochronie przeciwpożarowej. Systemy ochrony przeciwpożarowej Rigips (art. reklamowy Rigips - Saint Gobain)

Ochrona przed elektrycznością statyczną. Wybrane aspekty profilaktyki pożarowej i wybuchowej

Ocena ryzyka wybuchowego (exAWZ) a pomocą analizy warstw zabezpieczeń

Bezpieczeństwo przygotowywania mieszanin gazowych

System kaset dla straży pożarnej

Współdziałanie tryskaczy z wentylacją pożarową

Strategie pożarowe – jak to wykorzystać w Polsce?

Pytania o wytyczne

35 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa